XIII Turniej Piłki Nożnej w Mirkowie

Po raz kolejny w Mirkowie odbył się turniej piłki nożnej. Udział w rozgrywkach wzięło udział 5 drużyn.

Kwalifikacja końcowa:

I – Siekiera Mirków,

II – Kuźnica Skakawska,

III – OSP Trzebień,

IV – Karpaty (Ukraina),

V – Morawin

[media url=”https://www.youtube.com/watch?v=tmqcD-h9jYs&feature=youtu.be” width=”600″ height=”400″]