Uczniowie z Gimnazjum Nr 2 w Warszawie.

W poniedziałek 13 kwietnia 2015 r. uczniowie Gimnazjum nr 2 Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie wraz z opiekunami – Panem Dyrektorem Marianem Kazusiem, nauczycielem historii Panem Mariuszem Dychto, Panią Małgorzatą Orzelską oraz Panią Ewą Brylak udali się na wycieczkę do Warszawy. Współorganizatorem było Towarzystwo Historyczno-Kulturalne ARSONIUM. Cel wycieczki to nie tylko poznanie współczesnej stolicy, ale przede wszystkim jej historii, szczególnie dotyczącej II wojny światowej.  Pierwszym punktem programu było zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Większość z nas odwiedziła to miejsce po raz pierwszy.  Przewodnik niezwykle ciekawie opowiedział nam o pamiętnym powstaniu. Jednogłośnie uznaliśmy to interaktywne muzeum za jedno z najlepszych w Polsce. Oglądaliśmy krótkometrażowy film pt. ,, Miasto Ruin” oraz reportaże, w których powstańcy opisywali swoje przeżycia. Przenieśliśmy się do czasu sprzed ponad 70 lat. Zobaczyliśmy, jak wielkiego ogromu zniszczeń dokonali hitlerowcy na naszej stolicy. Następnie pojechaliśmy obejrzeć Stadion Narodowy.  Przewodnik oprowadził naS po całym obiekcie. Byliśmy na murawie, w loży dla VIP-ów. Zobaczyliśmy szatnie sportowców oraz miejsce ich relaksu. Pokazano nam również salę konferencyjną i podziemny parking. Wszyscy byli zachwyceni. Ze stadionu pojechaliśmy do Złotych Tarasów. Następnie zwiedzaliśmy  miasto. Spacerowaliśmy ulicami Warszawy. Byliśmy przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy pomniku naszego patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego, który w prawej ręce trzyma berło, a w lewej szablę. Szczególną uwagę przykuwa jego spojrzenie, poważne i pełne zadumy. Pod tym niezwykłym pomnikiem zrobiliśmy sobie zdjęcie grupowe. Następnie Krakowskim Przedmieściem udaliśmy się na Stare Miasto. Po drodze mogliśmy podziwiać piękną architekturę miasta. Zatrzymaliśmy się przed Pałacem Prezydenckim, odwiedziliśmy Kościół Św. Anny, obejrzeliśmy Kolumnę Zygmunta, Pałac Królewski, a na rynku Syrenkę Warszawską. Ta wspaniała wycieczka na pewno na długo pozostanie nam w pamięci. Z zadowoleniem będziemy ją wspominać jako lekcję historii i patriotyzmu.

Uczestnicy bardzo serdecznie dziękują Opiekunom wycieczki oraz Władzom Samorządu Gminnego za umożliwienie jej organizacji.

[media url=”https://www.youtube.com/watch?v=7WG5OFKyk6k&feature=youtu.be” width=”600″ height=”400″]

Autorki tekstu:

Weronika Mazurowska

Barbara Biesiadecka

Autorka zdjęć:

Żaneta Furowicz