Nowe oznakowanie ulic w Wieruszowie

Na ulicach miasta pojawiły się nowe oznakowania ulic. Nowe tabliczki pojawiły się m.in na ulicy Zamkowej, Nadrzecznej, Kilińskiego.

A tak wyglądają dotychczasowe tablice: