Mogliśmy zapoznać się z historią Niezłomnych

Dzień pierwszego marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyklęci bohaterowie walk w czasie II Wojny Światowej nie znaleźli spokoju po jej zakończeniu. Nie zgadzając się na przejęcie władzy przez komunistów, sprzeciwiali się im poprzez walkę zbrojną, jak i pracę propagandową. Po aresztowaniu żołnierze w trakcie trwania śledztwa byli brutalnie przesłuchiwania, a następnie po jego zakończeniu przychodził czas na pokazowy proces, gdzie nie było wyroków uniewinniających. Żołnierze Wyklęci mieli zostać skazani na wieczne zapomnienie przez wrogów naszej Ojczyzny. Ich walka i poświęcenie opóźniła wprowadzenie komunizmu, co sprawiło, że nie przybrał on takiej siły, jaką miał w innych krajach.

„NAMIOTY WYKLĘTYCH” to ogólnopolska akcja stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, mająca na celu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych-działaczy ruchu antykomunistycznego w czasach okupacji, polskich patriotów, którzy mieli zostać przeklęci i zapomniani.

W dziesięciu polskich miastach w tym również w Wieruszowie, stanęły namioty, w których mogliśmy zapoznać się z historią Niezłomnych.

 

 

Wystawę będzie można zobaczyć również od poniedziałku w Galerii Wieruszowskiego Domu Kultury: