Impreza Integracyjna w Zespole Szkół Nr 2 w Wieruszowie

Już szósty raz w Zespole Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie odbyła się 8 czerwca Impreza Integracyjna pod hasłem „Śpiewać, tańczyć każdy może”. Głównymi celami jakie przyświecały organizatorom uroczystości były: dowartościowanie osób niepełnosprawnych i z problemami edukacyjnymi oraz integracja ze zdrowymi rówieśnikami.
Swoją obecnością imprezę uświetnili również przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Wieruszowie – pani Marta Siubijak, Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wieruszowie – Pani Iza Kozłowska, Miasta i Gminy Wieruszów – Pani Alicja Ruta. W imprezie wzięły udział dzieci i młodzież z dziewięciu placówek z terenu powiatu wieruszowskiego. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności w występach tanecznych, wokalnych i teatralnych. W dalszej części imprezy wszyscy brali udział, w zabawach integracyjnych, konkurencjach sprawnościowych oraz tworzyli prace plastyczne, zjedli też smaczny posiłek. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, medal i upominki, a każda z placówek statuetkę.
Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom – opiekunom uczestników imprezy z następujących placówek:
– Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Wieruszowie
– Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Wieruszowie
– Publiczne Przedszkole Sióstr Św. Jadwigi w Wieruszowie
– Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Wieruszowie
– Szkoła Podstawowa w Teklinowie
– Szkoła Podstawowa w Pieczyskach
– Szkoła Podstawowa w Niwiskich
– Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wieruszowie
– Zespół Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie (gospodarze).
Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc sponsorów, życzliwych ludzi, którym serdecznie dziękują organizatorzy: Starostwu Powiatowemu w Wieruszowie, Stowarzyszeniu Integracyjnemu „KOS” w Wieruszowie, Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 w Wieruszowie, Urzędowi Miasta i Gminy w Wieruszowie.
Podziękowania za pomoc w organizacji i przebiegu imprezy organizatorzy składają również rodzicom uczniów oraz pracownikom i wolontariuszom Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie.