Akademia Bezpieczeństwa

RAZEM BEZPIECZNIEJ – Akademia Bezpieczeństwa w Gminie Wieruszów

Informujemy, że Gmina Wieruszów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 51 720,00 zł,

w ramach Programu Ograniczania  Przestępczości  i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Całkowita wartość projektu to 64 650,00 zł.

Projekt będzie realizowany na obszarze gminy Wieruszów. W realizację zaangażowali się liczni partnerzy, między innymi : Powiatowa Komenda Policji w Wieruszowie, OSP Wieruszów, OSP Wyszanów, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie; Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie, Szkołą Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa w Pieczyskach, Szkoła Podstawowa w Wyszanowie, Szkoła Podstawowa w Teklinowie, Przedszkole Samorządowe nr 1, Przedszkole Samorządowe nr 3, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Staszica w Wieruszowie, Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika w Wieruszowie, Ośrodek Terapii Uzależnień, Stowarzyszenie Profilaktyczne ALTERNATYWA w Wieruszowie; Miejsce: stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, IV kwartał 2017r, Wieruszowski Dom Kultury, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, Ośrodek Terapii Uzależnień, Stowarzyszenie Profilaktyczne ALTERNATYWA w Wieruszowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie

 

Realizacja projektu obejmuje:

  1. Warsztaty „BEZPIECZNY MŁODY CZŁOWIEK”(cykl 48 warsztatów, realizowanych w III i IV kwartale 2017 r., o tematyce: cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza, bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo na wsi, oraz szkodliwość substancji psychoaktywnych, realizowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich oraz Ośrodku Terapeutycznym i w Stowarzyszeniu na terenie gminy) wśród 800 uczestników.

Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, wyposażenie dzieci i młodzież w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, tj. wypadki komunikacyjne, zabawy w domu, w szkole, nad wodą, w lesie itp., udzielanie pierwszej pomocy, umiejętność właściwej reakcji, powiadomienia służb ratunkowych, bezpieczne zachowania podczas zabaw zimowych, zagrożenia na wsi. Podczas warsztatów będą promowane efektywne metody zabezpieczania mienia. Uczestnicy warsztatów otrzymają artykuły odblaskowe.

  1. Debata „STOP AGRESJI” (IV kwartał 2017) o tematyce : agresja, demoralizacja i przestępczość nieletnich, cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo. W debacie wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych i jednostek samorządu, Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, szkół – gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych (kadra nauczycielska, pedagodzy, uczniowie), organizacji pozarządowych, psycholog, lokalne media. Celem debaty będzie wypracowanie wspólnego standardu bezpieczeństwa dla gminy Wieruszów, z udziałem wszystkich jednostek, którego stosowanie przełoży się na wzrost bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa seniorów i dzieci i młodzieży. Planowane jest tu zastosowanie m.in. Systemu Powiadamiania SMS. Standard (w formie deklaracji konkretnych działań zostanie zamieszczony na stronach www wszystkich podmiotów i wdrożony do stosowania). Debata zainicjuje współpracę i wspólne działania aktywizujące społeczności lokalne w zakresie porządku publicznego (przeciwdziałanie patologiom, przemocy, ograniczenie dostępu do substancji psychoaktywnych).

3.Konkursy (realizacja  IV kwartał 2017 r.) pt. „UZALEŻNIA MNIE TYLKO AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU”:

– plastyczny

– muzyczny

– fotograficzny

Celem konkursów jest zwrócenie uwagi młodzieży na różnorodne formy spędzania czasu wolnego bez alkoholu i narkotyków oraz na możliwości wykazania własnej aktywności w czasie wolnym.

Każdy konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich obejmuje okres przygotowywania prac w trzech kategoriach: konkursie plastycznym, fotograficznym oraz muzycznym.

– konkurs plastyczny adresowany jest do najmłodszych uczestników projektu – dzieci w wieku przedszkolnym; Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A3, techniką jednowymiarową, dopuszczalne są wszystkie techniki malarskie. Prace będą opublikowane na profilu gminy Wieruszów na portalu społecznościowym i oceniane poprzez internautów za pomocą „polubień” .

– Konkurs fotograficzny adresowany do uczniów wszystkich klas gimnazjum i szkół podstawowych oraz średnich ze szkół z terenu Gminy Wieruszów, zdjęcia mogą być zarówno czarno- białe, jak i kolorowe oraz wykonane dowolną techniką. Zdjęcia będą opublikowane na profilu gminy Wieruszów na portalu społecznościowym i oceniane poprzez internautów za pomocą „polubień” .

– Konkurs muzyczny adresowany do uczniów wszystkich klas gimnazjum i szkół podstawowych oraz średnich ze szkół z terenu Gminy Wieruszów Utwór musi zawierać treść odpowiadającą tematowi konkursu. Preferowany jest każdy rodzaj muzyki oraz wykonawca solowy lub zespół. Utwory będą opublikowane na profilu gminy Wieruszów na portalu społecznościowym i oceniane poprzez internautów za pomocą „polubień”.

– Etap II to część finałowa, podczas którego odbędzie się finał konkursu muzycznego z udziałem wszystkich wykonawców oraz wręczenie nagród finałowych w konkursach.

Finał konkursu  zaplanowany jest podczas imprezy mikołajkowej pt. „Ekipa Świętego Mikołaja na rzecz bezpieczeństwa”. Dla I,II,III miejsca w każdym konkursie przewidziano nagrody.

4.Kampania edukacyjna pn. „BEZPIECZNY PIESZY” dedykowana wszystkim mieszkańcom Wieruszowa. Tematem przewodnim eventu jest bezpieczeństwo pieszych, czyli niechronionych użytkowników ruchu drogowego z udziałem przedstawicieli m.in. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, Ochotniczej Straży Pożarnej z Wieruszowa i Wyszanowa.

Celem imprezy jest:

– aktywizacja mieszkańców w temacie szeroko rozumianego bezpieczeństwa,

– popularyzacja noszenia odblasków;

– promocja bezpiecznego spędzania wolnego czasu;

– przestrzeganie mieszkańców przez zagrożeniami na drogach

Dla uczestników imprezy zaplanowane pokazy m.in. pokaz udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia drogowego oraz przy wykorzystaniu symulatorów z WORD w Sieradzu. W czasie tej imprezy zaplanowano szereg atrakcji dla uczestników, między innymi konkursy z zakresu ruchu drogowego, pokaz i nauka pierwszej pomocy przedmedycznej, pokaz sprzętu policyjnego, pogadanki o niebezpiecznych zachowaniach w ruchu drogowym, występy lokalnych artystów, Pokaz Drużyny Małych Strażaków z OSP Wieruszów. Ponadto uczestnicy imprezy będą mogli skorzystać z symulatorów z WORD w Sieradzu. Najmłodsi będą mogli sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę na torze przeszkód.   Przewidywana liczba uczestników ok. 800 osób. Dla uczestników konkursów przewidziane są nagrody w postaci drobnych elementów odblaskowych.

5.Dzień Otwarty w KPP w Wieruszowie : dla 40 dzieci (4 grupy po 10 osób) z przedszkoli z terenu gminy Wieruszów. W trakcie spotkania zaplanowane jest pokaz pomieszczeń jednostki i codziennej pracy policjantów oraz sprzętu policyjnego. W trakcie spotkania zaplanowano również pokaz z udziałem psa policyjnego.

Celem jest:

– poprawa wiedzy najmłodszych na temat reagowania w sytuacjach zagrożeń

– pokazanie policji jako instytucji przyjaznej, otwartej

– zainteresowanie najmłodszych pracą instytucji dbającej o bezpieczeństwo

6.Wyjazd z dziećmi (wiek 5-6 lat; 90 osób)na basen do Ostrzeszowa (IV kwartał 2017 r)., gdzie odbędzie się profesjonalny pokaz nauki pływania, ratownictwa wodnego oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy zostaną przewiezieni na miejsce 2 autokarami. Przewidziany jest 1 opiekun na 10 osób, zostaną zaangażowani ratownicy , a dzieci otrzymają napój i suchy prowiant oraz odblaskowe czepki kąpielowe.

Celem wyjazdu jest:

– pokazanie niebezpiecznych zachowań w wodzie

– promocja bezpiecznego zachowania podczas pływania

7.Impreza mikołajkowa pn. „Ekipa Świętego Mikołaja na rzecz bezpieczeństwa” (IV kwartał 2017 r).

Celem imprezy jest:

– aktywizacja dzieci dotkniętych różnego rodzaju problemami oraz zapewnienie im niecodziennej rozrywki i zabawy, połączonej z edukacją na temat bezpieczeństwa i pozytywnych form spędzania czasu wolnego.

– aktywizacja dzieci w temacie szeroko rozumianego bezpieczeństwa,

– popularyzacja noszenia odblasków;

– uwrażliwienie na drugiego człowieka;

– promocja bezpiecznej zabawy;

– przestrzeganie dzieci przez niebezpieczeństwem i zagrożeniami na drogach, w szkole, na podwórku oraz w sieci.

Podczas imprezy przewidziana jest prezentacja wyników konkursów w formie wystawy oraz występów i wręczenie nagród zwycięzcom, zabawa z animatorami, gry i konkursy z nagrodami oraz poczęstunek dla uczestników. Przewidziany jest poczęstunek dla dzieci oraz przekazanie uczestnikom artykułów odblaskowych w postaci worków na obuwie.

 

Źródło: www.wieruszow.pl